یاری نیوز فیلتر شد


یاری نیوز فیلتر شد
یاری نیوز ، خبرگزاری اصلاح طلبان و و حامیان خاتمی فیلتر شد.
با این اتفاق مهم چیزی که به همه ثابت شد اینست که اکنون با اینکه بیش از 100 روز از انتخابات باقی مانده حامیان دولت و احمدی نژاد از هیچ اقدامی برای عدم موفقیت حامیان خاتمی دریغ نمیکنند .
اما گویا این دولت فریبکار و نالایق  فکر یک جای کار را نکرده بود. روزنامه توقیف کنید ، سایت فیلتر کنید ، از برگزاری همایش ها جلوگیری کنید اما نمی توانید میلیون ها هوادار خاتمی ، میلیون ها منتقد دولت و میلیون ها وطن پرست را از تصمیمی که برای خلق حماسه ای دیگر در خرداد 88 گرفته اند منصرف کنید .   با اینکار بر همه ی ما ثابت شد که باید با توانی چند برابر قبل به راه خود ادامه دهیم تا خلع روزنامه ها و سایت های توقیف شده به چشم نیاید .
حال که شمشیر را از رو بسته اند ، تنها توانسته اند رگ غیرت میلیون ها جوان ایرانی را به جوش و خروش بیاورند تا برای جدالی نابرابر و خلق حماسه ای دیگر آماده و متحد شوند.
و در آخر از طرف میلیون ها جوان ایرانی تکرار میکنم که آقای احمدی نژاد...!
ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم...