اهداف ماهواره امید !!


جدی :
در اخبار امروز (29/12/87) شبکه اول سیما اعلام شد ماهواره امید به تمامی اهداف خود در مدار زمین رسیده است. و هنگامی که گزارشگر از اهداف ماهواره پرسید سرپرست گروه سازنده ی امید گفت: « از مهمترین اهداف ما قرار گرفتن در جو زمین و پخش پیام رییس جمهور در فضا بود (!) که با موفقیت انجام شد. »
شوخی :
واقعا از رییس جمهور احمدی نژاد ممنونیم که بعد پروژه ی ارشاد  ایرانیان و هدایت جهانیان و پاکسازی کره زمین از همه زشتی ها و بدی ها و هدایت سران کشور های گمراه و عقب مانده ای همچون امریکا و آلمان و فرانسه و... به فکر ارشاد کرات دیگر و موجودات فضایی کرده اند.
با توجه به اخبار بدست آمده بسیاری از کرات منظومه شمسی بعد از شنیدن پیام رییس جمهور منتخب ! ایرانیان متحول شدند و اتفاقات بسیاری در این کرات افتاده که در ذیل به آنها میپردازیم.
در کره ی مریخ پس از شنیدن پیام احمدی نژاد عده ای دست به اعتراض زدند و از سران کره ی خود خواستار اجرای طرح تساوی زن و مرد در این کره همانند ایران شدند . و تاکید کردند که همانند ایران زن و مرد باید حقوق برابر داشته باشند و" حقوق مردان برابر تر از زنها " باشد . آنها همچنین از نمایندگان مجلس شورای سرخ خواستار اجرای طرح زوج و فرد کردن حضور دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها شدند و طی این پیشنهاد دانشجویان دختر در روزهای فرد و دانشجویان پسر در روزهای زوج به دانشگاه میروند . قبل از پیشنهاد این طرح دانشجویان دختر و پسر در اقدامی خلاف حقوق بشر هفت روز هفته با هم به دانشگاه میرفتند . در همین راستا طرح هایی مانند جداسازی پارک بانوان و آقایان ، جداسازی پیاده روها ، جداسازی سفینه های داخل شهری و بین شهری و ... . بنا بر آخرین اخبار همچنین طرح تفکیک جنسیتی اعضای خانواده هم طی روزهای آینده تقدیم مجلس میشود.
و اما بشنوید از سیاره زحل که بعد از شنیدن پیام احمدی نژاد طی حرکتی انقلابی دانشجویان در اعتراض به عدم توجه سران کره به حرف های احمدی نژاد دست به اعتصاب و تحصن زدند که لحظاتی بعد از شروع تحصن طی حکمی حکومتی تمامی آنها برای اینکه با راحتی و آسایش بیشتر تحصن کنند آنها را به خوابگاه دانشجویان " اوین " ( این خوابگاه در زحل واقع شده و هیچ شباهتی به اوین ما ندارد )  بردند .
در کره ماه اما شرایط به گونه ای دیگر است و طی آخرین اخبار آنها قصد تحریم ایران را دارند. شنیده ها حاکی از آنست که سران بلند پایه این کره بر این باورند که نیازی به نصیحت های دیگران ندارند و بهتر است بعضی ها به جای نصیحت این و آن به اداره ی کشور خود برسند و مشکلات مردم آنجا را حل کنند. وی در ادامه اضافه کرد که این کره دیگر نور خورشید را به ایران منعکس نخواهد کرد تا مردم از تاریکی چشمشون دربیاد.  لازم به ذکر است که سران این کره از اینکه در ایران برق وجود دارد و اصلا قطع نمیشود اطلاعی نداشتند و همچنین به این توجه نداشتند که رییس جمهور ایران تنها در سال اول تمام ایران را آباد کردند و اکنون نوبت جاهای دیگر است تا آباد شوند.
در سیاره های زهره خبری هایی مبنی بر تقلید از ایران برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام شد و احتمالا تا قبل از انتخابات در این سیارات صدقه ها را به حساب مردم واریز خواهند کرد .  همچنین مردم  عطارد آرزو کردند که امیدواریم در سیاره ما هم مانند ایران همجنس باز وجود نداشته باشد.
طی اخبار بدست آمده از نپتون مردم در آنجا گونی هایی پر از نامه را تقدیم سفیر امید کردند تا به احمدی نژاد برساند تا قبل از پایان دوران ریاست جمهوری ایشان به آنها هم مقداری پول یا برنج و روغن و دفترچه خدمات درمانی برسد .
در سیاره خورشید هم بعد از منحل کردن مجلس و سازمان برنامه ریزی آماده اند تا ببیند اقدام بعدی احمدی نژاد در ایران چیست .
بقیه خبرها از دیگر کرات و منظومه ها را از همین وبلاگ دنبال کنید.
توجه                                                                             توجه
(هرگونه شباهت میان شخصیت های این داستان و سران کشورمان تصادفی میباشد و اگر شباهتی هست هیچ قصد عمدی در کار نویسنده نبوده)
با نظراتتان من را همراهی کنید .