حمایت از موسوی


در جلسه روز دوشنبه ستاد باز باران با نظر اکثریت اعضا ستاد از مهندس میر حسین موسوی حمایت خواهد کرد
روز سه شنبه اعضای ستاد باز باران پس از تبادل نظر و گفتگو بر سر ادامه روند فعالیت این ستاد اکثریت اعضا بر حمایت از مهندس میر حسین موسوی رای دادند در این میان آرائ اعضای ستاد در شهرستان ها نیز حاکی از حمایت از مهندس میر حسین موسوی است.
و احتمالا از هفته ی آینده ادامه فعالیتهای ستاد به طور جدی پیگیری خواهد شد.
منبع : http://bazbaran.ir/ 
و حالا فعالیتهای این وبلاگ :
من هم مثل همه شما پس از اعلام کناره گیری آقای خاتمی از حضور در انتخابات کمی دلسرد و نا امید شدم و برای انتخاب رای آینده ام و حمایت و ادامه فعالیتها دو دل شده بودم.
اما بالاخره تصمیم گرفتم تا من هم از آقای موسوی حمایت کنم . علت این امر هم شنیدن برخی از جبهه گیری ها و صحبتها و اهداف ایشان بود.
امیدوارم شما هم به این نتیجه رسیده باشید...