همسر شهید رجایی در مقابل فاطمه رجبی


همسر رجایی در مقابل فاطمه رجبی

در همایش روز دوشنبه واقع در سالن حجاب همسر شهید جایی موضع خود را در انتخابات مشخص کرد و همچنین صحبتهایی در مورد خانم رجایی کردند که باعث خنده و تشویق پی در پی حضار شد .
البته این صحبتها در تمامی خبرگزاری ها سانسور شد که حتما طی روزهای آینده فایل صوتی و تصویری این همایش را در اختیارتان قرار میدهم