۸۸ خاطره ی غیر سیاسی از سال ۸۸ :


۸۸ خاطره ی غیر سیاسی از سال ۸۸ :
سال ۱۳۸۸ یکی از سالهای پرخبری بود که برای نسل جدید تجربه هایی به همراه داشت ، حال برای یادآوری این خاطره ها  نگاهی گذرا به آن میاندازیم :
۱-      نرسیده به بهار ۸۸ و تقریبا تقاطع اواخر ۸۷ خاتمی بدون خداحافظی رفت و خیلی ها از دستش ناراحت شدن و گفتن رفیق نیمه راهی
۲-       عده ای جوان ، بلا تکلیف ماندند که حالا این موسوی که قراره از طرف ما حمایت بشه کی هست؟
۳-      اصلا با هوای بهار حال نکردیم خیلی گرم بود
۴-      قالیباف هم می خواست بیاد
۵-      قالیباف گفت نمیام
۶-      حسن روحانی می خواست بیاد
۷-      حسن روحانی هم نیومد
۸-      اصولگرایان منتقد البته لحظه ی آخر محسن رضایی را انتخاب کردند ( کارشناسان معتقدند این امر دقیقه ی ۳+۹۰ اتفاق افتاد )
۹-      موسوی از سوی احزاب با اقبال عمومی مواجه شد
۱۰-   کروبی هنوز پا فشاری می کرد و نمی رفت کنار
۱۱-   خاتمی گفت بیا کنار اشتباه ۸۴ تکرار نشه
۱۲-   کروبی گفت نمیرم چون تو نامردی کردی رفتی سمت موسوی
۱۳-   حزب اعتماد ملی از کروبی حمایت کرد
۱۴-   مجمع روحانیون مبارز از کروبی حمایت نکرد
۱۵-   پویش دعوت از احمدی نژاد برای کاندیداتوری به راه افتاد
۱۶-   پویش دعوت از دکتر کاملا مردمی و خودجوش بود و برای اینکه مردمی تر بشه افرادی مردمی مانند پروین احمدی نژاد و پسران محمود احمدی نژاد آن پویش را خودجوش رهبری کردند
. . .۱۷-   ثبت نام شروع شد
۱۸-   کلی آدم عجیب غریب و تارزن و فوتبالیست و کابویی و رپر و داش مشتی و کشاورز و البته چند نفری هم چهره ی سیاسی + جناب آقای اعلمی (پای ثابت همه ی انتخابات ها) نیز ثبت نام کردند
۱۹-   ۴ نفر از فیلترینگ عبور کردند
۲۰-   موسوی سبز شد
۲۱-   احمدی نژاد قرمز شد
۲۲-   رضایی آبی روشن شد
۲۳-   به کروبی هم رنگ زرد رسید
۲۴-   موسوی سبز ماند
۲۵-   احمدی نژاد سبز و سفید و قرمز شد
۲۶-   رضایی در بعضی مواقع آبی روشن و اکثرا بدون رنگ
۲۷-   کروبی هم گاهی زرد ، گاهی سفید ، گاهی یاسی ، گاهی زندانی سیاسی ، گاهی بحث و دیپلماسی ، گاهی دیدار با مانکن ساسی ، گاهی هم می گفت موسوی مردی وایسی ؟
۲۸-   موسوی گفت من میر حسین موسوی فرزند کوچیک انقلاب اسلامی به صحنه آمدم چون روند های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم
۲۹-   احمدی نژاد گفت همه ۸ سال بودن پس می مونم و گلهای بیشتری توی باغم می کارم و پته ی همه رو روی آب میریزم
۳۰-   رضایی گفت من معمار اقتصادم اومدم اوضاع اقتصاد مملکت رو سامان بدم
۳۱-   کروبی گفت ” من برای تغییر آمدم ”
۳۲-   مناظره ها شروع شد
۳۳-   مناظره کروبی –  رضایی : نشست راهکارهای برون رفت از اقتصاد صدقه ای
۳۴-   مناظره موسوی — احمدی نژاد : رینگ بوکس ( ۳۰ سال انقلاب در مقابل احمدی نژاد)
۳۵-   مناظره موسوی — کروبی : دل و قلوه فروشی اصلاحات
۳۶-   مناظره رضایی — احمدی نژاد : اصول در برابر اصول
۳۷-   مناظره کروبی — احمدی نژاد : نقد و بررسی فیلم ۳۰۰ ( ۳۰۰ میلیون شهرام و ۳۰۰ میلیارد شهرداری)
۳۸-   مناظره رضایی — موسوی : یاد اون روزا به خیر
۳۹-   موج سبز راه آهن تا تجریش را زنجیر کشید و از راه انقلاب به سمت آزادی رفت تا خودی نشان دهد
۴۰-   بعضی از جوانان اصلاح طلب ، هنوز بین دو راهی کروبی ، موسوی اند
۴۱-   بعضی اصولگرایان منتقد هم بین موسوی و رضایی به یکی رای خواهند داد
۴۲-   بعضی اصولگرایان طرفدار دولت هنوز غرق در احمدی نژاد اند
۴۳-   اینطور که مشخص بود این بار آراء خاموش هم به یک امید پای صندوق رای می آیند
۴۴-   بعضی جوانان اصلاح طلب گفتند خوب شد که خاتمی رفت و موسوی آمد
۴۵-   عده ای گفتند سبز شده رنگ ریا مهدی بیا مهدی بیا
۴۶-   عده ای دیگر گفتند آزادی اندیشه با شال سبز نمی شه
۴۷-   و عده ی زیادی هم گفتند آزادی اندیشه با یه سری چیزا نمیشه
۴۸-    خانواده هاشمی و خانواده ناطق نوری توسط دکتر احمدی نژاد زیر سوال رفتند
۴۹-   کمیته صیانت از آراء مشترک بین ستاد موسوی و کروبی تشکیل شد
۵۰-   عده ای گفتند خلاف قانونه
۵۱-   عده ای گفتند عین قانونه
۵۲-   خلاصه انتخابات برگزار شد
۵۳-   محمود احمدی نژاد رییس جمهور اعلام شد
۵۴-   همه چی آروم بود
۵۵-   همه چی آروم بود
۵۶-   همه چی آروم بود
۵۷-   همه چی آروم بود
۵۸-   همه چی آروم بود
۵۹-   همه چی آروم بود
۶۰-   همه چی آروم بود
۶۱-   همه چی آروم بود
۶۲-   همه چی آروم بود
۶۳-   همه چی آروم بود
۶۴-   همه چی آروم بود
۶۵-   همه چی آروم بود
۶۶-   همه چی آروم بود
۶۷-   همه چی آروم بود
۶۸-   همه چی آروم بود
۶۹-   همه چی آروم بود
۷۰-   همه چی آروم بود
۷۱-   همه چی آروم بود
۷۲-   همه چی آروم بود
۷۳-   همه چی آروم بود
۷۴-   همه چی آروم بود
۷۵-   همه چی آروم بود
۷۶-   همه چی آروم بود
۷۷-   همه چی آروم بود
۷۸-   همه چی آروم بود
۷۹-   همه چی آروم بود
۸۰-   همه چی آروم بود
۸۱-   همه چی آروم بود
۸۲-   همه چی آروم بود
۸۳-   همه چی آروم بود
۸۴-   همه چی آروم بود
۸۵-   همه چی آروم بود
۸۶-   همه چی آروم بود
۸۷-   همه چی آروم بود
۸۸-   و اینگونه سال ۸۸ به خوبی و خوشی پایان یافت