دربیِ تیردروازه


دربیِ تیردروازه
در روزهای اخیر این شایعه قوت گرفته که در دربی پایتخت تبانی شده و بازی دو تیم عمداً مساوی شده است. حال امروز قرار است به این موضوع و مستندات موجود بپردازیم  و ثابت کنیم که اینگونه نیست.
در روزهای قبل دربی خبرنگاران به  رییس فدراسیون میگویند آقای رییس اگه قراره این بار هم نتیجه 1-1 مساوی بشه به ما بگید تا حداقل هزینه اضافی خرج رفت و آمد به ورزشگاه نکنیم...!آقای رییس هم طبق معمول با شوخ طبعی تمام و در حالی که خبرنگاران از فرط خوش مزگی ایشان به وجد آمده و دست به شکم 90درجه خم شده بودند و عربده ی ، ها...ها...ها... سر می دادند ؛ جواب داد : من میدانم در این بازی چه تیمی برنده میشه و شما مطمئن باشید این بازی برنده خواهد داشت.(صدای خنده حاضرین)
بعد از بازی هم خبرنگاران پرسیدند : آقای کفاشیان مگر نگفته بودید قراره یکی ببره؟ پس چی شد؟  و آقای رییس باز هم با یک شوخی بامزه سر و ته قضیه را روی هم ریخت و گفت : من گفته بودم پیروزی ببره که نگن تبانی کردید ولی بازم نبردن!؟!؟!
از سخنان آقای کفاشیان می توان نتیجه های زیر را گرفت:
1-اگه قرار بزارن یک تیم ببره تبانی نیست؛وقتی میگن تبانی شده که قرار بزارن یک بازی مساوی بشه.
2-به قرمز ها گفته بودند تبانی نکنند و ببرن ، ولی این کار رو نکردند.
3-به آبی ها گفته بودند تبانی نکنند و ببازن ، ولی این کار رو نکردند.
آقای عزیز محمدی را هم که همه میشناسیم...
ایشان هم طی مصاحبه ای با خبرگزاری وزین فارس فرمودند که چون پیروزی گل اول را زده و استقلال هم موقعیت گل داشته پس اصلاً تبانی در کار نبوده.
خوب حرفهای ایشان هم که اصلاً نیازی به نتیجه گیری ندارد و اصل خبر کاملاً جدی است و اصلاً خنده دار نیست ، ولی ، باز هم ما برای خالی نبودن عریضه نتیجه گیری می کنیم :
1-اگر تیمی اول گل بزند در آن بازی تبانی نمی شود .
2-اگر تیم مقابل دوم گل بزند در آن بازی تبانی نمی شود.
3-اگر تیمی موقعیت گل داشته باشد اما گل نزند در آن بازی تبانی نمی شود.
4-اصولاً در بازی هایی که در آن گل رد و بدل میشود تبانی معنی ندارد.
5-وقتی نتیجه بازی شش بار پشت سر هم 1-1 مساوی می شود که دیگه اصلاً تبانی نمیشه!!!!
البته آقای مدیرعامل استقلال هم در این "جنبش تبانی نیست!" بیکار نماندند . آقای آشتیانی هم در مصاحبه با خبرگزاری ها فرمودند: چون توپ استقلال به تیر دروازه برخورد کرد پس تبانی نبوده .
ایشان با این حرف خود تیر دروازه را شاهد گرفتند که تبانی و این بچه بازی ها نه صحت داره و نه سدر و بابونه!!!
نتیجه:
1-در بازی هایی که تیر دروازه وجود دارد امکان تبانی وجود ندارد.
2-وقتی تبانی میکنی نباید به تیر دروازه بزنی.
3-در دربی تبانی صورت نگرفته چون تیر دروازه شهادت داده.
نکته: تازه فهمیدیم شعار مسعود تیر دروازه اصلا شعار بدی نیست و این جور جاها تازه آدم به قابلیت تیر دروازه پی میبره!!
در آخر آقای سجادی معاون سازمان تربیت بدنی باز هم در مصاحبه با خبرگزاری وزین فارس به شوخ طبعی مردم همیشه در صحنه اشاره کردند و فرمودند که مردم شوخی می کنند ، می گویند تبانی شده ؛ شما باور نکنید.
نتیجه :
1-ما مردم خوشحالی داریم که شوخی و جدی آنها معلوم نیست.
2-منظور ایشان "از شما باور نکنید" خبرگزاری فارس بوده و مردمی که به تبانی اعتقاد دارند می توانند باور کنند!(البته مردم هم فقط در حد شوخی اجازه باور کردن دارند.)
3-شوخی ، شوخی ، با دربی هم شوخی؟!؟!؟
نتیجه کل: با توجه به سخنان این بزرگان در میابیم که در دربی تبانی و تقلب صورت نگرفته و تبانی مخفف جمله ی:
 " ت: تساوی _ ب:بازی _ الف:احمقانه _ ن ی :نیست " می باشد.

احسان