توهم توطئه در بين هواداران دولت نهم


سايت اصولگراي! جهان نيوز وابسته به دولت نهم در خبري اختصاصي مدعي شد گروه موسوم به " راه اندازي جنگ رواني عليه دولت " با رهبري سعيد حجاريان با استخدام 190نفر از طنز چردازان کشور با حقوق هشت ميليون ريال حقوق با ساختن sms و بلوتوثهاي طنز قصد تخريب دولت نهم و احمدي نژاد را دارند !!!!!
اين سايت مدعي است :«گروه موسوم به " راه اندازي جنگ رواني عليه دولت " كه فعاليت خود را از نيمه اسفندماه و با نظارت و راهنمايي ويژه سعيد حجاريان در موضوعات جنگ رواني شروع كرده است حدود 190 نفر از چهره‌هاي طنزپرداز كشور را در محلي تحت عنوان دفتر ظفر (واقع در خیابان ظفر) سازماندهی کرده و قصد دارند با طراحي و ساخت بيش از 3 ميليون پيامك و بلوتوث براي تخريب اصولگرایان و دولت فعالیت کنند.»
همچنين مي نويسد:«اقدامات تخريبي افراطیون اصلاح طلب، براي زير سوال بردن اقدامات دولت و تخريب اصولگرايان حالت پيچيده و مرموزي به خود گرفته است.»

اين سايت نزديک به احمدي نژاد به نقل از آقاي! مطلع مي نويسد:«اين افراد كه بنا بر اعلام منابع نزدیک به اصلاح طلبان پايه حقوق هر يك از آنها 800 هزار تومان تعيين شده است، ماموریت دارند تا فعالیتهای خود را در ارديبهشت ماه 88 افزایش دهند.»
اين در حالي است که حتي بدون نياز به ظنزپرداز برخي کارهاي دولت نهم خنده دار مي باشد و معمولا اصل خبر خود نشاط آور است از جمله اخباري از اين دست که شخصي همچون حجاريان که توسط محافل همين جناحههاي تندرو ترور شده است ماهيانه نزديک به دو ميليار ريال هزينه براي ساخت لطيفه پرداخت کند آنهم در حالي که بسياري از اعمال اين دولت به خودي خود نشاط آور است.