بی تفاوت به تناقض
به مادرم میگم یه کم پول بده ، واسه خونه خرید کردم دیگه پول ندارم ! با خونسردی میگه ندارم ولی من الان دیدم بابا سه تا تراول 50 تومنی بهش داد .
به بابام میگم یه لحظه سویچ ماشینو بده می خوام برم دانشگاه دیرم شده ؛ میگه بنزین نداره ! ولی من خودم دیدم یه ساعت پیش از آقا رضا بنزین گرفت ، نشون به اون نشون که به جای پول بنزین برنج ورداشت .
کشته شد گفتن بسیجی بود ولی من خودم عکسشو با منتظری دیدم  . گفت جاسوس ما بوده پیش منتظری ولی همزمان یکی دیگه گفت عکسه مونتاژبوده .
گفت 300 – 400 نفر تو خیابون بودن و یکی دیگه گفت 150 تاشون دستگیر شدن اونوقت دادسرا میگه 1500 نفر دستگیر شدند . از طرف دیگه یکی میگه همه شون واسه خرید عید اومده بودن . البته این قابل فهم تره چون همه جای دنیا دو سه نفری موقع خرید عید کشته میشن و کتک می خورند و این رسم از ایام قدیم به ما ارث رسیده که یک ماه و 5 روز قبل عید همه برن خرید عید . من و خانواده ام که همیشه از انتشارات گاج لباس می خریم آخه بابا کارت تخفیف داره .
یه برادر ارزشی اومد به یه خبرگزاری ارزشی مصاحبه کرد بعنوان خبرنگاری که به جرم عکاسی کتک خورد از منافقین کوردل . بعد همون برادر ارزشی با یک خبرگزاری ارزشی دیگه بعنوان برادر بسیجی که قصد آرام سازی فضا را داشته مصاحبه می کند و میگه واسه این از فریب خوردگان کتک می خوره . و البته خدا رو صد هزار مرتبه شکر ! چون طبق گفته ی ایشان به لطف آقا امام زمان منافقین نتوانستند لباسش را از تنش در بیاورند و آقا در این راه خیلی وی را یاری کرد .
یه روز رییس مجلس یه جایی به قطع اینترنت تو مصر اعتراض می کنه و میگه با قطع اینترنت دردی دوا نمیشه و باید به اعتراضات مردمی رسیدگی بشه و وقتی اینترنت خودش قطع میشه لابد از اوجب واجبات بوده .
یه روز خبر عادی پخش میشه انگار اتفاقی نیافتاده فردا توی مجلس یه کشوری بع بع می کنند
رییس یه کشوری به قذافی میگه  به اراده مردم خود احترام بگذارید اونوقت اون سمتش بی دلیل یه عده داد می زنن لا اله الا الله
از این همه تناقض سرم گیج میره ! ولی چاره ای نیست و باید زیست . زیست در مرداب مرده ی جمهوریت و مُرد از دست این مردم 28 مردادی که از لحظه هایشان درسی نگرفتند .
امروز کاشانی در خانه ی مصدق است و به شعبان ها دست خوش می دهد . امروز خبری از یار نیست چون یار مهربانش با بی مهری تمام نمی خواهد دیگر نام او را حمل کند .
مهم نیست صبح درود نثارت میکردند میر مردم دارم ، مهم این هم نیست که از عهدمان تنها مقداری عکس و نماهنگ باقی مانده که اشک امان نمی دهد کامل مرورشان کنم . من هم از همان مردم ام بی تفاوت تر و خوشحال تر از روز قبل . . .
برایمان بنزین 700 تومانی و تورم خدا درصدی و کرایه ی جون آدمی زادی مهم نیست .

 یارانه را هدفمند کردند ؛ خرید عید که هست .
 آرش را در بند کردند ، بنزین آزاد که هست .
 فریاد را حرام کردند ، آلبوم جدید سیاوش که هست .
 مشت گره کرده را ممنوع کردند ، دخترک خیابانی که هست .
 خورشید را در حصر کردند ، سید محمد حسینی که هست . . .

بی تفاوتی هم عالمی داره


.

بی تفاوتی هم عالمی داره