ماهم خیابانی هستیم!!!!!

ماهم خیابانی هستیم!!!!!

اگر جواد خیابانی سلطان سوتی ایران واقعا هم رای اول؛ ایران که نه کرج بشود من تعجب نمیکنم
آقا جواد هم میتونه به طور قطع نماینده ی مردم در مجلس باشه 
اگر رضازاده نماینده ی مردم تهران در شورای شهر تونسته روز اول با جلوسش روی صندلی شورا اونو بشکنه پس جواد خیابانی هم میتونه

مگه علیرضا دبیر که یه زمانی با خاتمی عکس مینداخت و الان داره سر زمین هاش  با قالیباف بهم میزنه نماینده ما نیست؟

مگه عباس جدیدی که همسر صیغه ایش بچه بغل  میاد تو صحن شورا داد و بیداد میکنه نماینده ما نیست؟
چرا جواد خیابانی نماینده ما نباشه؟ تازه این آقا که وسط گزارش فوتبال چرتش میگیره قول هم داده که تو مجلس چرت نمیزنه ... واسه همینم کلاهمونو میندازیم بالا...

خوبی امثال این آقا هم اینه که معلوم نیست اینوریه یا اونوری ... پس کارهاش گل به خودی محسوب نمیشه!!!

پ.ن: عکس ها از کمپین انتخاباتی رای اول ایران؛ جواد خیابانی