ترسناک ترین و خطرناک ترین مجلس!احسان نادرپور - تماشاگران امروز

به سراغ چند نفر از شخصیت های سیاسی رفتیم و از آنها پرسیدیم ترسناک ترین و خطرناک ترین مجلس چه خصوصیاتی دارد. اولین خصوصیتی که همه پاسخ دهندگان به نوعی به آن اشاره کردند؛ رای کم نمایندگان مجلس بود. خلاصه اینکه اگر از کمبود هیجان رنج می برید. اگر احساس می کنید مسئولین ونمایندگان آن طور که باید و شاید به شما استرس لازم را وارد نمی کنند. اگر فکر می کنید که خطر کردن و ترسیدن لازمه ی زندگی هر ایرانی ست و آرامش به ما ایرانی ها نیامده، ما برایتان بهترین کار را سراغ داریم تا به اهداف تان برسید. روز جمعه 7 اسفند، با همین پوزیشن در خانه بنشینید و رای ندهید. آن وقت هر روز صبح تا شبِ خود را با اعصابی خرد، ترسی به یاد ماندنی و خطری مرگ آور ادامه دهید.

محمد غرضی:  عقبه اجتماعی
مجلسی که عقبه اجتماعی نداشته باشد خطرناک ترین مجلس است. یعنی در همه جای دنیا وقتی آرای مجلس کم باشد توانایی های مجلس منفی می شود.. در تاریخ ایران همانطور که قبلا گفتم به غیر از مجالس اول مشروطه و جمهوری اسلامی کمتر مجلسی چنین خصوصیتی را داشت و مجالس کم کم آب رفت و رضا خانی شد. مجالس بعد از جمهوری اسلامی هم مجلس اکثرا دست جناح ها دست به دست می شد. یک حرف خیلی جدی اگر بزنم این است که هیچ کدام از مجلس های ایران تبدیل به قوه نشدند و در حد کارگزار باقی ماندند.

سید محمد ابطحی: رای اندک
خطرناكترين مجلس، مجلسي ست كه پشتوانه اندك راي مردم را داشته باشد. بي آن كه نمايندگي كنند اكثريت را، براي همه مان تصميم مي گيرند و عملا دموكراسي به ضد خودش تبديل مي شود. تصميم گيري افليت براي اكثريت مي شود. آن وقت وقتي خبر هر مصوبه مخالف تفكر اكثريت را مي شنويم، غصه ميخوريم چرا فقط دو دست داريم كه بكوبيم بر سرمان. مگر تا به حال كم كوبيديم؟ نه، واقعا كم كوبيديم؟


غلامرضا انصاری: صدای مرگ، سیمان و نفرت
مجلسى كه صداى مرگ ازآن بگوش می‌رسد، مجلسى ترسناک وخشن است. مجلسى كه درآن وعده سيمان گرفتن دانشمندان سرزمينم،گوش خراش شود، ديگرخانه در اختيار اوباش است، وبسيارترسناك!
مجلس يك دست، بدون حضورمنتقدجدى، خرفت، راكد، غيرخلاق وترسناك براى آينده سرزمين‌مان
مجلسى كه نفرت، توهين وتخريب درآن تنين افكن باشد، مجلسى ترسناك است.

فیاض زاهد: بی سواد

مجلسی که نمایندگانش بی سواد و فاقد پشتوانه اجتماعی باشند. همچنین مجلسی خطرناک است که در آن از عقل و درایت و تدبیر در امور دنیا استفاده نمی کنند. در این مجلس به جای اینکه بیشتر فکر کنند و مطالعه کنند، فریاد می زنند و حرافی می کنند.

علی تاجر نیا: ساکت و مطیع

مجلس وقتی ترسناک و خطرناک می شود که ساکت باشد مجلس باید زنده باشد، مجلس باید حرف بزند. مجلس باید حرف مردم را بزند. مجلس نماینده مردم در مقابل دولت و حاکمیت است. این به معنی تقابل نیست بلکه دفاع از حقوق مردم است. جایی که مجلس ساکت باشد خیلی خطرناک است. این یعنی مجلس منفعل و ضعیف شده است. یعنی مجلس توانِ عمل به وظیفه خودش را ندارد. ما در مجلس هشتم و نهم دیدم وقتی که مجلس ساکت شد. وقتی مجلس در مقابل بی قانونی های دولت سکوت کرد کار خیلی خطرناک و ترسناک شد. از آنجا فساد بیرون آمد. وقتی نظارت از بین می رود فساد به گونه های مختلف باز تولید می شود.. من فکر می کنم از مجلسی باید ترسید که مجلسی منقاد و طابع باشد. و مجلسی را باید ستایش کرد که حرف بزند صحبت کند و نظر مردم را بگوید ولو اینکه بخشی از حاکمیت به مزاجشان خوش نیاید.